Štatistika v profile

Geo Statistika
Zmysel geocachingu nie je v naháňaní bodov za nájdené skrýše, ale skôr v spoznávaní nových, neznámych miest a zdolávaní rôznych prekážok pri ich hľadaní, či už terénných, alebo intelektuálnych.

Napriek tomu mnoho geocacherov, včítane mňa používa nejakú formu štatistiky nájdených, či publikovaných skrýš.

V nasledovnom seriáli si niektoré možnosti vytvorenia takejto štatistiky preberieme.