Štatistika pomocou CacheStats

Túto metódu využijú geocacheri, ktorí majú zaplatené tzv. Premium member - Prémiové členstvo. Vo svojom profile, v oddiele Premium Features je odkaz Build Pocket Queries.
Kliknutím na tento odkaz sa presunieme na stránku My Pocket Queries, kde je sekcia My Finds. Po kliknutí na tlačítko Add to queue
My Finds
po chvíli dostaneme e-mailom zazipovaný gpx súbor s nami nájdenými keškami. Zip súbor si rozbalíme do pomocného adresára. Tento zip súbor vždy dostanete so stále tým istým názvom a odporúčam ho nepremenovávať, nakoľko aplikácia CacheStats si bude pamätať jeho polohu a názov, čo nám poskytne niekoľko zjednodušení (FTF, favorites,...).

Samotný program CacheStats nájdeme na stránkach LogicWeave. Stiahnite si ho a nainštalujte. Po odštartovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka:
CacheStats uvod
Kliknutím na tlačítko Open GPX file načítame z rozzipovaného gpx súboru, samotný súbor cislo.gpx, ktorý sme dostali z My Finds.

Ako vidíte na predchádzajúcom obrázku CacheStats nám poskytne niekoľko základných parametrov do štatistiky: celkový počet nájdených cache, rýchlosť hľadania, priemerne hodnotenie terénu, či obtiažnosti, priemer najdených cachí za deň kešovania, najviac najdení za deň, najlepší mesiac a podobne.

Pred publikovaním v profile si ešte skontrolujeme úplnosť nášho FTF zoznamu kliknutím na Set FTFs..:
Set FTFs

Rovnakým spôsobom si nastavíme aj kešky do rôznych kategórii kliknutím na Favorites.. a vyplnením preferovaných hodnôt:
Favorites...

Celkom vydarenou funkciou v programe je vypočet, kedy dosiahneme určený cieľ:
Moj ciel

Teraz si celú vytvorenú štatistiku vyexportujeme do html súboru a vložíme do profilu. Klikneme na Export to HTML..
Export to HTML
Vyberieme si zaškrtnutím položky, ktoré chceme publikovať v profile a farby, ktoré sa nám páčia. Do polí Text before napíšeme text, ktorý chceme zobraziť pred štatistikou, rovnako do Text after napíšeme text, ktorý bude za štatistikou. Kliknutím na tlačítko Preview si zobrazíme náhľad na našu vytvorenú štatistiku. Ak sme spokojný, klikneme na tlačítko Copy to Clipboard.
Teraz ideme upraviť stránku svojho profilu. Klikneme na Edit My Profile. Na samom konci je pole Your Profile Details. Klikneme do tohoto poľa a vložíme sem obsah clipboardu (napr. klávesovou skratkou Ctrl-V). Teraz klikneme na Update Account a náš profil je obohatený o peknú štatistiku, napr. takúto:
Statistika v HTML