Geocacher - vylepšenia

My Finds pre PM priebežne

PQ MyFinds - miniaktualizaciaSúbor "MyFinds" si môžu PM vygenerovať s týmito obmedzeniami:

* The Pocket Query can only run once every 7 days.

To sa dá obísť vytvorením Pocket Query, ktoré budeme spúšťať priebežne, napr. takto:

FindStatGen - macro z GSAKu na štatistiky

GSAKGSAK - šikovný švajčiarský vreckový nožík nám bude nápomocný aj pri vytváraní peknej štatistiky do profilu. Ktoré funkcie z tohoto všestranného náradia, bez ktorého sa poriadny geocacher nezaobíde použijeme a ako, to si vysvetlíme v nasledujúcom texte.

Prípravy

Štatistika pomocou CacheStats

Túto metódu využijú geocacheri, ktorí majú zaplatené tzv. Premium member - Prémiové členstvo. Vo svojom profile, v oddiele Premium Features je odkaz Build Pocket Queries.
Kliknutím na tento odkaz sa presunieme na stránku My Pocket Queries, kde je sekcia My Finds. Po kliknutí na tlačítko Add to queue
My Finds

Štatistika v profile

Geo Statistika
Zmysel geocachingu nie je v naháňaní bodov za nájdené skrýše, ale skôr v spoznávaní nových, neznámych miest a zdolávaní rôznych prekážok pri ich hľadaní, či už terénných, alebo intelektuálnych.