GSAK - importujeme údaje z mailu

Kniha a importGSAK - šikovný švajčiarský vreckový nožík pri príprave na hľadanie pokladov nám uľahčí aj prácu pri spracovaní súborov Pocket Query generovaných z groundspeaku na základe našich požiadaviek.

Ako na to?
Po naštartovaní gsak-u vyberieme z menu FILE položku Get data via e-mail:

GSAK get data via email

Zobrazí sa nám okno pre import údajov z mailu do gsak-u:
GSAK get e-mail

Pre úspešný import potrebujeme správne nastaviť

  1. Prístupové meno k mailu
  2. Heslo k mailu
  3. Názov pop3 serveru, kam dostávame maily s PQ (nájdete v dokumentácii k Vášmu email kontu)
  4. port pop3 serveru (nájdete v dokumentácii k Vášmu email kontu)
  5. jednoduchý, alebo SSL prístup (nájdete v dokumentácii k Vášmu email kontu)
  6. pracovný priečinok, kde si bude GSAK ukladať sťahované prílohy z PQ - (musí existovať)
  7. Nechať v uvedenom tvare

Po potvrdení GET MAIL dôjde k automatickému načítaniu a spracovaniu mailov s pocket query a naimportovaniu do GSAK-u.

Pozn.: Zobrazené hodnoty platia pre e-mail konto zriadené na našom geocaching-sk.info.