My Finds pre PM priebežne

PQ MyFinds - miniaktualizaciaSúbor "MyFinds" si môžu PM vygenerovať s týmito obmedzeniami:

* The Pocket Query can only run once every 7 days.

To sa dá obísť vytvorením Pocket Query, ktoré budeme spúšťať priebežne, napr. takto:

PQ MyFinds - miniaktualizacia
V tele Pocket Query este nastavime nasledovne parametre
PQ MyFinds - miniaktualizacia
a pre istotu aj Within a Radius of 500 mi a vo vopred očakávaných termínoch sa môžeme tešiť na gpx súbor napr. do GSAK-u.
GPX súbor obsahuje prírastky našich nálezov za posledných 7 dní.