FindStatGen - macro z GSAKu na štatistiky

GSAKGSAK - šikovný švajčiarský vreckový nožík nám bude nápomocný aj pri vytváraní peknej štatistiky do profilu. Ktoré funkcie z tohoto všestranného náradia, bez ktorého sa poriadny geocacher nezaobíde použijeme a ako, to si vysvetlíme v nasledujúcom texte.

Prípravy

 1. Pomocou makra FindStatGen* (*použite aktuálnu verziu) budeme generovať štatistiku pre nájdené skrýše, ale zároveň náš profil obohatíme aj o štatistiku zo založených skýš. Pre prvý prípad budeme od geocaching.com potrebovať výsledok z pocket query MyFinds. Spôsob, ako ho získame, sme si vysvetlili v predchádzajúcom diele "Štatistika pomocou CacheStats".
  Okrem tohoto súboru si ešte od geocaching.com vyžiadame gpx súbor našich vlastných skrýš. Vytvoríme novú požiadavku na pocket query. Z volieb pre generovanie požiadavky zaškrtneme napr. nasledovné políčka:
  Pocket query I own
  a PQ uložíme. Zazipovaný gpx súbor z našími keškami si z emailu uložíme do pracovného adresára.
 2. Váš GSAK by mal obsahovať pre úplne vygenerovanie štatistiky nasledovné makrá:

V GSAK-u predpokladáme, že ste si už nastavili atributy kešiek, zaujíma nás hlavne FTF atribút (* ak nie, pozrite postup na nastavenie FTF atribútu nižšie) a máte aj správne nastavené Vaše domáce súradnice (Tools->Options->Locations->Home)
Do GSAK-u naimportujeme zip súbory z geocaching.com (nájdené - MyFins, vlastnené - IOwn)

Nastavenia makier

 1. Najprv urobíme poriadok s našimi vlastnými skrýšami. Aktivujeme filter (2x kliknutím na zelené políčko)

  Makro AddLogs sa musí spúšťať na každú kešku zvlášť. Preto vyberieme prvú našu založenú kešku v zozname a klávesovou skratkou Ctrl-M spustíme makro AddLogs.gsk. Zobrazí sa
  AddLogs
  Teraz môžeme aktualizovať lokálny zoznam ID čísiel geocacherov, kliknutím a spustením "Create\Update Local Owner ID List". Z hlavnej obrazovky makra zaškrtnite minimálne políčko Found, ale kľudne aj všetky políčka. Potom kliknutím na "OK" makro spustíme. Makro opakovane spustíme na všetky naše založené skrýše.
 2. Pomocou klávesovej skratky CTRL-M spustíme makro FindStatGen. Po chvíľke sa nám zobrazí hlavné okno:
  Main
  Nastavenie urobíme kliknutím na tlačítko "Nastavenia".
  Find StatGen nastavenia
  Na obrázku sú moje nastavenia pre generovanie štatistiky. Pre Vaše vlastné si upravte jednotlivé polia podľa ľubovôle. Nezabudnite kliknutím na tlačítko "Poznámka" pridať na záver štatistiky do profilu aj nejaké vlastné posolstvo :-) Nastavenia uložíme kliknutím na "OK" a sme späť na hlavnom okne makra FindStatGen.

Generovanie štatistiky

Teraz nám už nič nebráni kliknúť na tlačítko "OK". V závislosti od rýchlosti Vášho počítača sa o pár sekúnd v prehliadači zobrazí pekná štatistika, napr. takáto:
Ukazka statistiky

V prehliadači si dáme zobraziť zdrojový - html súbor (Firefox, pravým tlačidlom myši - Zobraziť zdrojový kód stránky).
Do schránky - clipboardu skopírujeme všetko medzi značkami <body> a </body>.
Ešte upravíme stránku svojho profilu . Klikneme na Edit My Profile. Na samom konci je pole Your Profile Details. Klikneme do tohoto poľa a vložíme sem obsah clipboardu (napr. klávesovou skratkou Ctrl-V). Teraz klikneme na Update Account a je to.