Blog používateľa geocacher

Štatistika v profile

Geo Statistika
Zmysel geocachingu nie je v naháňaní bodov za nájdené skrýše, ale skôr v spoznávaní nových, neznámych miest a zdolávaní rôznych prekážok pri ich hľadaní, či už terénných, alebo intelektuálnych.