Ako "inštalovať" MapSource

Firma Garmin už tradične ku svojim GPS zariadeniam dodáva svoj free-software MapSource, ktorý slúží na prácu s mapami (upload, download), trackmi, POIs, cestami či užívateľskými waypointmi. Problém nastáva, ak si užívateľ z nejakého dôvodu potrebuje túto aplikáciu nainštalovať, no nemá zakúpené GPS zariadenie firmy Garmin, prípadne stratil, či poškodil pôvodné inštalačné CD (DVD). Našťastie však existuje spôsob, akotento problém vyriešiť.

Gamin oficálne uverejňuje update verzíí MapSource na svojich stránkach. Tieto verzie však fungujú len v prípade, ak už užívateľ má nainštalovanú predchádzajúcu verziu tohto software. Ak aktualizácia detektuje chýbajúcu inštaláciu, procedúra skončí chybovým hlásením. Tejto chybe je možné sa vynúť nasledujúcim spôsobom :

1. stiahnite MapSource updater zo stránok firmy Garmin (http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209)
2. extrahujte obsah súboru (napr. MapSource_6156.exe) pomocou programu WinRar
3. z extrahovaných súborov spustite MAIN.msi (alebo MSMAIN.msi)
4. potom spustite Setup.exe
5. Garmin MapSource je týmto nainštalovaný

SEKVENCIA SPUSTENIA Main.msi a Setup.exe je dôležitá pre elimináciu chybovej hlášky týkajúcej sa neexistujúcej inštalácie MapSource !!!

Ďalším spôsobom, ako obísť chybovú hlášku inštalátora je jednoduchý trik, publikovaný užívateľom vystupujúcim pod nickom Felix :

1. vytvorte adresár, ktorého meno je Garmin na lokálnom disku C:
2. v tomto adresári vytvorte alebo premenujte súbor MapSource.exe
3. nainštalujte MapSource spustením stiahnutej aktualizácie (http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209)

Ak však máte zakúpenú akúkoľvek mapu pre GPS firmy Garmin, ich inštaláciou získate validnú a originálnu kópiu programu MapSource ;)